torsdag 21. januar 2016

Samarbeidsavtale med Klinikk for alle - Bekkestua
Klinikk for alle
Ippon judoklubb har inngått en samarbeidsavtale med Klinikk for alle (KFA), avdeling Bekkestua.
Ippon judoklubb har i lengre tid sett etter en samarbeidspartner, der vi rask kan få tilgang til helserelatert behandling. Vi er meget fornøyd med å ha inngått en samarbeidsavtale med Klinikk for alle, avdeling Bekkestua. Dette er en avtale som vil komme våre utøvere til gode.

Avtalen innebærer

  • Våre medlemmene vil være prefererte kunder, der KLA forplikter seg til å yte behandling senest 1 dag etter henvendelse.
  • Medlemmer av Ippon Judoklubb betaler kr 400,- for behandling mot normalt kr 480,-
  • KFA søker å støtte opp og bidra til utvikling av Ippon Judoklubb ved veiledning og foredrag.
  • KFA vil være til stede på utvalgte arrangementer (Ippon Cup) og samlinger og tilby kostnadsfri behandling og konsultasjon/rådgivning i forhold til idrettsmedisinske problemstillinger.

Generelt om Klinikk for alle - Bekkestua

Klinikken tilbyr tverrfaglig behandling innen:
  • Kiropraktikk
  • Fysioterapeut
  • Akupunktur
  • Muskelterapeut
  • Ernæringsterapeut


Kontaktperson for avtalen:

Alexander Aamodt
Mob: 480 12 713


1 kommentar: