fredag 17. februar 2017

Årsmøte gjennomført - Nytt styre 2017

Torsdag 16.feb var det årsmøte i Ippon. Oppsummering viser at 2016 var et meget godt år for klubben. Kort oppsummert:

  • Økning i medlemstall
  • Solid økonomi
  • Høy, høy aktivitet
  • Innført nye digitale systemer, som har hatt en positiv effekt
Nytt styre 2017
Som seg hør og bør på et årsmøte, ble det valgt inn et styre for kommende år. Det er en sann glede at deler av det gamle styret tar et nytt år. Samtidig har vi fått inn noen nye og yngre krefter som sikrer at styret ikke lider av "forgubbing". Styret har en fin balanse mellom "gammel" visdom, judokunnskap, foreldre og nytt blod. Vi går inn i 2017 med krummet nakke og pågangsmot.

Det nye styret:
Formann: Morten Bachmann
Nestformann: Jon Sommervold
Styremedlem: Erik Alsgaard
Styremedlem: Sigrid Soetaert
Styremedlem: Toril Rabben
Styremedlem: Eiko Spæren
Vara: Erik Otto Jacobsen
Vara: Vegard S. Grytting

Formann i 2017: Morten Bachmann

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar