torsdag 12. mai 2016

Innkalling til ekstraordinært årsmøte: 30.05.16 kl 19:00

I henhold til Ippon sine vedtekter innkalles det herved til ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter: 

 1. Vedtak på årsmøte i idrettslaget. 
 2. Vedtak i styret i idrettslaget. 
 3. Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer. 
 4. Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets. 
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

Møtet vil bli avholdt i Ippon Judoklubb sine lokaler i Nadderudhallen. Årsmøtet er åpent for alle som har betalt kontingent samt medlemmer av foreldreforeningen.

Saksliste:

 1. Valg av ny nestleder i Ippon

Dagsorden
 • Godkjenning av stemmebettigede
 • Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Valg av dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen
 • Foreta følgende valg:
  • Valg av ny nestleder for Ippon judoklubb
Det understrekes at dagligdagse problemstillinger vedrørende klubbens drift henvises til de ordinære styremøtene.

Dokumenter:

Mvh
Styret i Ippon
styret@ippon.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar